http://www.youtube.com/watch?v=q5DVydX3cCo&feature=youtu.be
Won’t Go Home Without You – Maroon 5

http://www.youtube.com/watch?v=dhTYz9V4x_E&feature=youtu.be
Blossom Ending – Busker Busker

http://www.youtube.com/watch?v=5XFVESHjwHM&feature=youtu.be
Instinctually – Jong-Shin Yoon

Hope you guys enjoy it :)